Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - ЛАПКОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Страницы: [1]
1
Всем привет!
Я не могу сказать, что меня очень радует роль ну очень медленно ползущей черепахи, но как есть так есть. Но, попрошу заметить, я ползу!
Итак, моя рефлексия после модуля 3:
1. Какие сервисы вы планируете использовать в сетевом проекте?
Пока в моей карте 19 пунктов основных сервисов, которые я планирую использовать в работе над проектом.
2. Как вы обеспечите ответственное и безопасное использование сети Интернет в сетевом проекте?
Для безопасного использования сети Интернет предусмотрено следущее: знакомство с правилами работы в сети Интернет и подписание их на сайте команды, а также проведение беседы с участниками СП.
3. Как вы защищаете авторские права в сетевом проекте?
Выставлением знака копирайта.

2
Всем привет!
Искренне надеюсь на то, что нас, людей отстающих, читает не только Нина Петровна!
Безусловно, что такое авторские права, я знала и до участия в Марафоне, и всегда их соблюдала. Но есть момент: одна из моих коллег  и ссылку сделала, и в списке использованных источников указала, но не получила письменного разрешения автора на использование материала. Был суд. Итог: штраф 300 руб.
Вот что делать по этому поводу?
Всем удачи и хорошего настроения!

3
Добры дзень, паважаныя ўдзельнікі Марафона!
Вось я і дабралася да рэфлексіі на чарговым этапе Марафона. Дзякуй усім за ідэі, якія можна было "падгледзець" у Вашых праектах, дзякуй Ніне Пятроўне за падтрымку і суправаджэнне. Ну, а стан у мяне на дадзеным этапе, прыкладна, такі:

Я спадзяюся, што гэта часова!

Усім поспехаў!

4
Цитировать
Поздравляем Вас с успешным выполнением заданий этапа "Введение".

5
Ну і што тычыцца рэфлексіі, то гэта я зараз!

6
Добры вечар, паважаная Ніна Пятроўна!
[/color][/size]
Я, як тая чарапаха, няхай са спазненнем, але даю адказ на Вашыя пытанні.
Цитировать
1) значит ли это, что теоретический материал по данной теме будет изучаться только в рамках вашего сетевого проекта?
Так, я планавала, што і тэарэтычныя, і практычны веды студэнты па вызначанай тэме будуць "здабываць" у праекце.
Цитировать
2) кому понадобятся эти навыки в жизни, или какие из этих навыков пригодятся в жизни (не только в профессии)? Или так: зачем (или почему) нужно в жизни знать правила синтаксиса?

Я далей у праекце пазначыла, што кожнаму чалавеку патрэбна разуменне таго, што ўменне правільна вылучаць галоўныя члены сказа, спалучаць іх у межах адной сінтаксічнай адзінкі з’яўляецца не толькі паказчыкам адукаванасці, але і паказчыкам індывідуальнай культуры чалавека.
Цитировать
3) эти компетенции перечислены в учебной программе? а какие из них действительно, по вашему мнению, могут быть сформированы в рамках вашего проекта? то есть, всю ли тему вы охватите проектом, ведь будут еще лекции, практические занятия?

Дзякуючы Вашым пытанням, я зразумела сваю стартавую памылку "охватить необъятное". Таму я памяняла мэту праекта.
Цитировать
Предложения:
1) поискать в учебной теме компетенции, значимые не только с учебных позиций, но и метапредметные, и личностные;

Асобасныя:
- усведамленне мовы як асноўнага сродку чалавечых зносін;
- успрыманне беларускай мовы як з'явы нацыянальнай культуры;
- разуменне таго, што ўменне правільна вылучаць галоўныя члены сказа, спалучаць іх у межах адной сінтаксічнай адзінкі з’яўляецца не толькі паказчыкам адукаванасці, але і паказчыкам індывідуальнай культуры чалавека
- уласцівасць да самаадзнакі на аснове назірання за ўласным маўленнем;
- жаданне навучыцца самаму карыстацца правіламі пабудовы сказа і навучыць гэтаму іншых.
Метапрадметныя:
Рэгулятыўныя ўніверсальныя вучэбныя дзеянні:
- вучыцца сумесна з выкладчыкам знаходзіць і фармуляваць вучэбную праблему.
Пазнавальныя ўніверсальныя вучэбныя дзеянні:
- выкарыстанне разнастайных спосабаў пошуку, збору, аналізу і апрацоўкі інфармацыі;
- уменне пераапрацоўваць атрыманую інфармацыю: назіраць і рабіць самастойныя вывады;
- фарміраванне ўмення планаваць, кантраляваць і ацэньваць вучэбныя дзеянні ў адпаведнасці з пастаўленай задачай і ўмовамі яе рэалізацыі;
- вызначаць найбольш эфектыўныя спосабы дасягнення выніку;
- асваенне разнастайных форм пазнавальнай і асобаснай рэфлексіі;
Камунікатыўныя ўніверсальныя вучэбныя дзеянні:
- уменне слухаць і чуць маўленне іншых удзельнікаў праекта;
- уменне сумесна дамаўляцца пра правілы зносін і паводзін у групе і прытрымлівацца іх;
- вучыцца выконвацьразнастайныя ролі ў групе (лідара, выканаўцы, крытыка).
Прадметныя:
– ведаць: структурныя адзінкі простага сказа; спосабы і сродкі выражэння галоўных членаў сказа.
– умець характарызаваць: галоўныя члены сказа і вызначаць асаблівасці іх функцыянавання і ўжывання ў параўнанні з рускай (англійскай) мовай;
– валодаць навыкамі: вылучэння са сказа дзейніка і выказніка; поўнага сінтаксічнага разбору простага сказа; валодання вуснай і пісьмовай формамі літаратурнай мовы; карыстацца моўнымі сродкамі беларускай мовы ў практычнай дзейнасці.

Цитировать
2) для значимых профессиональных компетенций выделить исследовательскую составляющую, чтобы максимизировать исследовательную значимость проекта.

Планую дадаць словы В.А. Сухамлинскага, пра тое, што майстрам педагагічнай працы можа стать толькі сапраўдны даследчык.

Цитировать
Замечание:
название темы напоминает название книги, в которой излагается материал.
Памяняла на "Проста пра галоўнае!"
Цитировать
Еще один вопрос: каким может быть, по вашему мнению, конечный продукт по итогам работы студентов в проекте? [/i]
Акрамя стварэння разнастайных прэзентацый, планую стварыць і размясціць на сайце "Лінгвістычныя казкі пра галоўнае".

Дзякуй Вам, Ніна Пятроўна! Без Вашых заўваг я заблукала б у вялікім моры СІНТАКСІСУ!
[/size][/size][/color]

7
Описание замысла
Задача сетевого проекта - создать литературно-художественный журнал, посвященный данному литературному периоду.
Уважаемая Анастасия Николаевна, задача Вашего проекта  создать литературно-художественный журнал, посвященный данному литературному периоду. Скажите, как будет использован созданный журнал в дальнейшем? Будет ли возможность у студентов пользоваться его материалами во время экзамена?

8
Сеткавы вучэбны праект для студэнтаў педагагічнага факультэта «Проста пра галоўнае!» дасць магчымасць студэнтам набыць навуковыя веды пра законы і з’явы сучаснай беларускай мовы ў галіне сінтаксісу словазлучэння і простага сказа, дапамагчы практычна авалодаць літаратурнымі нормамі ўжывання асноўных адзінак сінтаксісу, набыць навыкі самастойнага аналізу моўных фактаў.
У выніку работы з праектам студэнты павінны будуць сфарміраваць наступныя кампетэнцыі: акадэмічныя: умець прымяняць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач; валодаць даследчымі навыкамі; умець працаваць самастойна; быць здольным спараджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю); валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні праблем; мець навыкі, звязаныя з выкарыстаннем тэхнічных прылад, кіраваннем інфармацыяй і працай з камп’ютарам; валодаць навыкамі вуснай і пісьмовай камунікацыі; умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго жыцця; сацыяльна-асобасныя: валодаць здольнасцю да міжасобасных камунікацый; быць здольным да крытыкі і самакрытыкі; умець працаваць у камандзе; прафесійныя: кіраваць вучэбна-пазнавальнай і вучэбна-даследчай дзейнасцю вучняў; выкарыстоўваць аптымальныя метады, формы і сродкі навучання; арганізоўваць і праводзіць навучальныя заняткі розных відаў і форм; арганізоўваць самастойную працу вучняў; ажыццяўляць прафесійную самаадукацыю і самавыхаванне з мэтай удасканалення прафесійнай дзейнасці.

9
Добры дзень!
Вас вітае Лапкоўская Алена Мікалаеўна!
Я выкладчык Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. У Марафоне прымаю ўдзел упершыню. Гэта той выпадак, калі "рождённый ползать" захацеў узляцець! Добра, што побач ёсць людзі, якія табе гэта дапамогуць зрабіць!

Усім поспехаў і выдатных праектаў!

Страницы: [1]
Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы Интранет Музей ГрГУ им. Янки Купалы Почта ГрГУ им. Янки Купалы Региональный центр тестирования и довузовской подготовки ГрГУ им. Янки Купалы Абитуриент ГрГУ им. Янки Купалы Научная библиотека ГрГУ им. Янки Купалы Образовательный портал ГрГУ им. Янки Купалы